fbpx

Kết nối yêu thương

Hai đêm nhạc sẻ chia ở Sài Gòn

Đó là Mùi quê nhà của nhạc sĩ - bác sĩ Vũ Minh Đức tổ chức và Lời ca dao của mẹ do ca sĩ Quang Dũng đứng ra thực hiện. Một chương trình định kỳ, một chương trình đột xuất, nhưng đều có điểm chung là góp phần chia sẻ khó khăn cùng những số…
>>