fbpx

Sống đẹp

Thống nhất mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia (KDLQG). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, KDLQG đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch…
>>

Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày

Ông Nguyễn Bảo Ân (tỉnh Bình Dương) hỏi, theo Mục 8 Phần II Nghị quyết số 68/NQ-CP, trường hợp F1 đi cách ly được Nhà nước hỗ trợ 80.000 đồng/ngày, tức là người lao động sẽ không phải đóng số tiền này phải không? Quy định này áp dụng cho…
>>

Tìm giải pháp đột phá xử lý nước thải

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, TP.HCM sẽ huy động mọi nguồn lực để xây dựng một số dự án phục vụ xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. Về xây mới, TP.HCM tiếp tục kêu gọi nguồn vốn ODA và các nhà đầu tư trong nước đầu tư xây dựng 12…
>>