fbpx

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Nâng bậc lương công chức, mẫu hộ chiếu mới, áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới và chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh… là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2021.

Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức

Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Trong đó, Thông tư 03 bổ sung trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, đó là thời gian cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời, bổ sung thêm một số khoảng thời gian không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: Thời gian đào ngũ; Thời gian thử thách khi hưởng án treo; Thời gian nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu.

Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cũng được thay đổi từ ngày 15/8/2021. Theo đó, cán bộ, công chức được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên sẽ được nâng bậc lương thường xuyên (trước đây là “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực” cũng thuộc diện được nâng bậc lương).

nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-8-2021
Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức. Ảnh: Người Lao động

Các trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 02/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, Thông tư 02 sẽ siết chặt hơn hoạt động nhận trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội. Thông tư này quy định 3 trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội, gồm:

– Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên.

– Không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý.

– Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên.

Thông tư 02/2021 có hiệu lực từ ngày 8/8/2021, nhưng các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/7/2021.

Chính sách về thuế với cá nhân, hộ kinh doanh

Từ ngày 1/8/2021, các quy định về thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, cụ thể là thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo đó, các vấn đề liên quan đến thủ tục thuế phải kể đến các nội dung nổi bật như:

– Sàn giao dịch TMĐT phải thực hiện khai, nộp thuế thay cho người bán theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện việc này, thì sàn giao dịch TMĐT phải cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của người bán, trong đó có thông tin về tài khoản ngân hàng, thống kê doanh thu.

– Cho phép cá nhân và hộ gia đình kinh doanh quy mô lớn được nộp thuế bằng phương pháp kê khai. Lúc này, cá nhân và hộ kinh doanh phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ, nhưng không phải quyết toán thuế.

– Bổ sung thêm một số khoản doanh thu tính thuế bao gồm: Thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán phải chịu TNCN 0,5% và thuế GTGT 1%.

– Dịch vụ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số chịu thuế TNCN 2% và thuế GTGT 5%…

nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-8-2021
Bán hàng trên Shopee, Tiki sẽ bị khấu trừ thuế theo quy định

Bán hàng trên Shopee, Tiki sẽ bị khấu trừ thuế theo quy định

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh và có hiệu lực từ ngày 1/8/2021.

Theo đó, điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40 quy định, tổ chức là chủ sở hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

Như vậy, khi cơ quan thuế công bố lộ trình thực hiện, chủ sàn thương mại điện tử như Tiki , Shopee sẽ căn cứ vào doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh trên sàn nhận được để thực hiện khai nộp thuế thay.

Điều này cũng đồng nghĩa với với việc cá nhân kinh doanh trên sàn có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải đóng thuế.

Áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới

Đây là nội dung tại Thông tư 44/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, có hiệu lực từ ngày 5/8/2021.

Thông tư nêu rõ, UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch phù hợp nhưng phải đảm bảo khung giá nước sạch như sau:

– Tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1: mức giá từ 3.500 đồng đến 18.000 đồng/m3

– Tại đô thị loại 2, 3, 4, 5: mức giá từ 3.000 đồng đến 15.000 đồng/m3

– Tại khu vực nông thôn: mức giá từ 2.000 đồng đến 11.000 đồng/m3

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Hàng năm, đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo.

Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm, đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh.

Sẽ có mẫu hộ chiếu gắn chip, mẫu giấy thông hành mới

Đây là nội dung của Thông tư 73/2021/TT-BCA ban hành ngày 29/6/2021 và sẽ có hiệu lực thi hành từ 14/8/2021.

Theo quy định của Thông tư này, các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 1/1/2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư 73.

Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 1/1/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

Ngoài ra, Thông tư 73 còn ban hành một số biểu mẫu quan trọng về thủ tục cấp, gia hạn và trình báo mất các loại giấy tờ trên.

Nới điều kiện để trở thành Tiến sĩ

Từ ngày 15/8/2021, Thông tư 18/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ sẽ có hiệu lực. Theo Quy chế này, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định có phần cởi mở hơn.

Cụ thể, Quy chế mới đã chấp nhận cả các sách chuyên khảo, các công bố tại tạp chí trong nước có chất lượng tốt theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nếu nghiên cứu sinh là tác giả chính. Trong khi trước đây, chỉ công nhận các bài báo, báo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí nước ngoài.

Ngoài ra, nếu nghiên cứu sinh được nhận 01 giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia, quốc tế được cộng nhận bởi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao cũng có thể được chấp nhận…

Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức

Nội dung này được quy định theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8/2021.

Qua đó, không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ở tất các cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư. Thay vào đó, giờ chỉ còn yêu cầu về kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu của từng ngạch.

Việc thay đổi này ước tính giúp đội ngũ công chức giảm được 1000 tỉ đồng từ việc đi học để lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nhằm tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Thiên Trang

Theo moitruong.net.vn

 

Link nguồn: https://moitruong.net.vn/nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-8-2021/

CÙNG CHUYÊN MỤC