fbpx

Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp cuộc sống – MS0165 – Dương Vũ Bảo

Đi qua mùa lúa chín

Ảnh chụp tại Trà Vinh tháng 11/2019.

Đón nắng

Ảnh chụp tại Trà Vinh tháng 12/2018.

Hai thế hệ

Ảnh chụp tại Trà Vinh tháng 9/2019.

Thu hoạch thanh long

Ảnh chụp tại Trà Vinh tháng 10/2019.

CÙNG CHUYÊN MỤC