fbpx

Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp cuộc sống – MS0170 – Phạm Văn Thành

Bình Thuận phát triển điện mặt trời

Ảnh chụp tại Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2019. Bình Thuận đang nỗ lực xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Hưu sao

Ảnh chụp tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2019. Nơi đây là khu rừng dầu rộng hơn 3.267ha, thuộc xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Từ tháng 7/2009 đến nay, sau hơn 4 năm được UBND tỉnh giao khoanh nuôi và tái sinh rừng, nơi đây đã có du lịch vườn rừng, vườn thú tự nhiên ngang tầm với các vườn thú trong khu vực Đông Nam Á.

Hối hả lúc chiều về

Ảnh chụp tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2019. Nơi đây là khu rừng dầu rộng hơn 3.267ha, thuộc xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Từ tháng 7/2009 đến nay, sau hơn 4 năm được UBND tỉnh giao khoanh nuôi và tái sinh rừng, nơi đây đã có du lịch vườn rừng, vườn thú tự nhiên ngang tầm với các vườn thú trong khu vực Đông Nam Á.

Ngựa vằn

Ảnh chụp tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2019. Nơi đây là khu rừng dầu rộng hơn 3.267ha, thuộc xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Từ tháng 7/2009 đến nay, sau hơn 4 năm được UBND tỉnh giao khoanh nuôi và tái sinh rừng, nơi đây đã có du lịch vườn rừng, vườn thú tự nhiên ngang tầm với các vườn thú trong khu vực Đông Nam Á.
Linh dương đầu bò
Ảnh chụp tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2019. Nơi đây là khu rừng dầu rộng hơn 3.267ha, thuộc xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Từ tháng 7/2009 đến nay, sau hơn 4 năm được UBND tỉnh giao khoanh nuôi và tái sinh rừng, nơi đây đã có du lịch vườn rừng, vườn thú tự nhiên ngang tầm với các vườn thú trong khu vực Đông Nam Á.
Hươu cao cổ
Ảnh chụp tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2019. Nơi đây là khu rừng dầu rộng hơn 3.267ha, thuộc xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Từ tháng 7/2009 đến nay, sau hơn 4 năm được UBND tỉnh giao khoanh nuôi và tái sinh rừng, nơi đây đã có du lịch vườn rừng, vườn thú tự nhiên ngang tầm với các vườn thú trong khu vực Đông Nam Á.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC