fbpx
Browsing Tag

diễn xướng Nam Bộ

Một chương trình thú vị về hát Bóng rỗi

Chương trình Diễn xướng Nam Bộ kỳ  thứ 5 có chủ đề  Bóng rỗi – Địa nàng, nhằm giới thiệu bộ môn hát bóng rỗi, một loại hình diễn xướng tổng hợp dân gian có chức năng thực hành nghi lễ gắn bó với tục thờ nữ thần, tục thờ Mẫu - dạng thức…