fbpx
Browsing Tag

Sách Trắng 2019

EuroCham công bố Sách Trắng 2019 tại TPHCM

Những kiến nghị từ các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong Sách Trắng 2019 của EuroCham nhằm góp phần cải thiện khung pháp lý và môi trường kinh doanh Việt Nam, nếu được xem xét tháo gỡ, sẽ góp phần giúp Việt Nam khai thác trọn vẹn lợi…