fbpx
Browsing Tag

phát triển du lịch

Đà Nẵng và vai trò liên kết phát triển du lịch

Cho đến nay chỉ có sự liên kết giữa 3 địa phương Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam được xem là “mô hình điểm” về liên kết phát triển du lịch của cả nước. Mô hình Ba địa phương - Một điểm đến này đã được quảng bá đến nhiều thị trường, đồng thời…