fbpx
Browsing Tag

Nước mắt

Nước mắt voi

Khi về với con người, mi không còn sống đời sống một loài thú nữa. Mi phải làm mọi điều theo ý con người. Con người cho mi ăn. Con người lên kế hoạch cho mi mỗi ngày. Buổi nào khi sống với người, bà con coi mi là con vật thiêng, nuôi vật…