fbpx
Browsing Tag

Kinh tế xanh

Liên minh bền vững

Cần thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức xã hội để cùng thực hiện các mục tiêu bền vững. Thúc đẩy sự hợp tác giữa khối doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức xã hội để cùng thực hiện các mục tiêu bền vững là hướng đi…

Du lịch xanh là xu thế tất yếu

Du lịch xanh đã trở thành một nguyên tắc, một xu thế chung được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn Là điểm đến mới nổi tại Đông Nam Á, Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng nóng về du lịch, thế nhưng Việt Nam phải đối mặt nhiều vấn…