fbpx
Browsing Tag

Gary Lee

Phong trào giải cứu đồ ăn thừa ở Singapore

Các nhóm giải cứu thực phẩm thu hút hàng nghìn thành viên tặng nhau đồ thừa hoặc thu gom và phân phát cho người khác. Hai lần một tuần, Gary Lee lên đường tới trung tâm chăm sóc trẻ em gần nhà và thu gom thức ăn thừa. Lee, 36 tuổi,…