fbpx
Browsing Tag

ứng phó biến đổi khí hậu

Đề xuất 9 bước đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất trình tự đánh giá tác động của biến đổi khí hậu gồm 9 bước. Trong…