fbpx
Browsing Tag

tiêu dùng xanh

Sống Xanh 2019 – 10 hoạt động ấn tượng

1. Ngày hội Sống xanh Ngày hội Sống xanh TP.HCM 2019 được kế thừa từ Ngày hội Tái chế chất thải đã được TP.HCM tổ chức thành công hàng  năm từ năm 2008 đến năm 2017. Từ năm 2018 được đổi tên thành Ngày hội Sống xanh. Ngày hội Sống…

Doanh nghiệp hướng đến tiêu dùng xanh

Rác thải nhựa là một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của thế giới. Vì thế, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã bắt đầu thay đổi theo hướng “xanh hóa tiêu dùng”. Rác nhựa nhiều hơn cá Hiện nay, Việt Nam là một trong 5 nước có…