fbpx
Browsing Tag

sinh hoạt

Sinh hoạt của người châu Âu ở Sài Gòn xưa có gì lạ?

Sau khi Pháp đánh chiếm toàn bộ Nam kỳ và chính thức thuộc địa hóa vùng này bằng hòa ước Giáp Tuất 1874 ký với triều đình Huế, số người châu Âu, nhất là người Pháp, đến Sài Gòn ngày càng đông. Vào thập niên 1880, khách sạn nổi…

Nỗi lo từ các hồ chứa nước

Cả nước có 1.200 hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp, việc tích nước của các hồ là hạn chế, không theo thiết kế và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Báo cáo kết quả giám sát an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an…