fbpx
Browsing Tag

Nguyễn Hàng Tình

Cái “tổ” của loài thượng đẳng

Dù là loài trí tuệ thượng đẳng, nhưng khi “mất nhà” người đau hơn thú mất hang, chim mất tổ. Khi phải “đổi nhà”, “chuyển nhà” buồn như mất bản quán, người thương. Đổi nhà là đành phải đổi, chứ rời một nơi quen thuộc sao mà nó hẫng hụt,…

Nước mắt voi

Khi về với con người, mi không còn sống đời sống một loài thú nữa. Mi phải làm mọi điều theo ý con người. Con người cho mi ăn. Con người lên kế hoạch cho mi mỗi ngày. Buổi nào khi sống với người, bà con coi mi là con vật thiêng, nuôi vật…