fbpx

Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp cuộc sống – MS0029 – Hạ Lê

Đôi mắt - Gia Lai Cậu bé này đang ghé miệng vào uống nước từ chiếc vòi nối từ hệ thống nước lọc của trường .Trẻ con miền núi đi học chưa có thói quen mang bình nước theo, mỗi khi khát nước lại chạy ra đây, mở khóa và kề môi.
Đôi mắt Tây Nguyên
Cậu bé này đang ghé miệng vào uống nước từ chiếc vòi nối từ hệ thống nước lọc của trường .Trẻ con miền núi đi học chưa có thói quen mang bình nước theo, mỗi khi khát nước lại chạy ra đây, mở khóa và kề môi.
CÙNG CHUYÊN MỤC