fbpx

Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp cuộc sống – MS0027 – Trần Ngọc Sơn Trà

Hội An - Quảng Nam Chuyến đò đầu ngày không chở khách du lịch mà chở mối quen. Nhiều người già Hội An vẫn giữ thói quen cũ đi đò ngang qua sông mà không đi cầu vì phải đi vòng hơi xa. Và người Hội An đang trở lại với thói quen xách giỏ đi chợ, bớt dùng túi ni lông.
Hội An – Quảng Nam
Nhiều người già Hội An vẫn giữ thói quen cũ đi đò ngang qua sông mà không đi cầu vì phải đi vòng hơi xa. Và người Hội An đang trở lại với thói quen xách giỏ đi chợ, bớt dùng túi ni lông.
CÙNG CHUYÊN MỤC