fbpx

Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp cuộc sống – MS0017 – Tân Huỳnh

Lùa vịt - Huế Cảnh trên đường rời phá Tam Giang về Huế. Người chăn vịt đang lùa đàn vịt đi ăn trở về trại cho kịp trước trời tối.
Lùa vịt – Huế
Cảnh trên đường rời phá Tam Giang về Huế. Người chăn vịt đang lùa đàn vịt đi ăn trở về trại cho kịp trước trời tối.
CÙNG CHUYÊN MỤC