fbpx

Cuộc thi ảnh Vẻ đẹp cuộc sống – MS0146 – Nguyễn Ngọc Hải

Đập bóng

Khát

Hoa nắng nông trường

Phút giải lao

Khơi dòng vàng trắng

Bạn thân

Bộ ảnh về những hoạt động của anh chị công nhân tại nông trường cao su tỉnh Bình Phước. Ảnh chụp ngày 22/4/2019.
CÙNG CHUYÊN MỤC