fbpx

Cơ hội đầu tư 46 tỉ USD cho khối tư nhân tham gia mục tiêu phát triển bền vững

Ước tính khoảng 45,8 tỉ USD cơ hội đầu tư mà khối kinh tế tư nhân Việt Nam có thể tham gia cho các mục tiêu phát triển bền vững Liên Hiệp quốc đề ra đến năm 2030.

 

Báo cáo cơ hội đến 2030: Bản đồ đầu tư theo các mục tiêu phát triển bền vững do Standard Chartered phát hành mới đây chỉ ra rằng khu vực tư nhân đang đứng trước cơ hội đầu tư gần 10.000 tỉ USD vào các thị trường mới nổi nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, trong đó Việt Nam mang đến cơ hội đầu tư 45,8 tỉ USD cho khu vực tư nhân.

Đầu tư từ khu vực tư nhân có thể đóng góp ba mục tiêu liên quan đến cơ sở hạ tầng đến năm 2030: Nước sạch và vệ sinh; năng lượng sạch với giá thành hợp lý, và công nghiệp – sáng tạo và phát triển hạ tầng ở các thị trường mới nổi.

Báo cáo cũng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu phổ cập kết nối số – tính theo tỷ lệ sử dụng dịch vụ điện thoại di động và Internet – sẽ cần 24,4 tỉ USD vốn đầu tư tư nhân đến 2030 và để cải thiện đáng kể hạ tầng giao thông tại Việt Nam sẽ cần 20,1 tỉ USD.

Trong đó những cơ hội đầu tư có tiềm năng lớn nhất tập trung ở lĩnh vực hạ tầng giao thông và phổ cập kết nối số. Đây cũng là những trụ cột chính trong mục tiêu phát triển bền vững hướng tới thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng.

Theo Standard Chartered, mặc dù cơ hội ở lĩnh vực nước sạch dành cho khối tư nhân không nhiều, đầu tư vào lĩnh vực này vẫn có thể tạo ra những tác động rõ rệt khi 11% dân số Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước sạch và các điều kiện vệ sinh. Riêng mục tiêu phổ cập kết nối số đến năm 2030, Việt Nam ước tính cần 1,3 tỉ USD vốn đầu tư tư nhân.

Năm 2019 GDP của Việt Nam được chính phủ công bố khoảng 277 tỉ USD, tăng 7,02% so với năm trước. Động lực chính cho tăng trưởng này theo các nhà kinh tế chủ yếu đến từ tăng trưởng xuất khẩu, nhu cầu tiêu dùng nội địa và đầu tư của khối tư nhân trong bối cảnh đầu tư công đang chậm lại.

Đồng thời, khối doanh nghiệp tư nhân, trong đó đặc biệt là các tập đoàn kinh tế tư nhân mới nổi gần đây và khối doanh nghiệp FDI ghi nhận đóng góp giá trị gia tăng cho phát triển của nền kinh tế trong những năm qua.

Báo cáo được Standard Chartered thực hiện như một nghiên cứu kinh tế vĩ mô, xem xét 15 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và ước tính cơ hội đầu tư tiềm năng dành cho khu vực tư nhân để đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững có độ sẵn sàng cao nhất ở khía cạnh thu hút đầu tư.

Kỳ Ngọc

Theo Forbes Vietnam

 

Link nguồn: https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/co-hoi-dau-tu-46-ti-usd-cho-khoi-tu-nhan-tham-gia-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-9151.html

CÙNG CHUYÊN MỤC