fbpx
Browsing Tag

Chất Michelle

Michelle: ‘Tôi không muốn là món trang trí đỏm dáng bên Obama

“Tôi không muốn trở thành một món trang trí đỏm dáng xuất hiện tại các bữa tiệc và lễ khánh thành. Tôi muốn làm những việc có mục đích và có giá trị bền vững”, Michelle viết. Chất Michelle (tên tiếng Anh: Becoming) là cuốn hồi ký của cựu…