fbpx
Browsing Tag

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đề xuất 9 bước đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất trình tự đánh giá tác động của biến đổi khí hậu gồm 9 bước. Trong…

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Kết quả kiểm kê khí nhà kính mới nhất cho thấy, năng lượng là lĩnh vực phát thải nhiều nhất, chiếm đến 60% tổng lượng phát thải. Dự báo, đến năm 2030, tỷ lệ phát thải của năng lượng còn tăng đến 73%. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự…

Quy định quản lý và kiểm soát bụi, khí thải

Nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí, bảo đảm sức khỏe người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Trong nhiều năm qua, ô nhiễm không…