fbpx
Browsing Tag

biểu tượng

Khi (mạng) xã hội cần có những cái ôm

Biểu tượng thứ 7 cho người dùng trên mạng xã hội Facebook đang chuẩn bị ra mắt, cũng là lúc nhiều người giật mình, đã từ lâu, mình chưa gửi hay nhận của ai một cái ôm. Theo loan báo, tuần này Facebook đang cập nhật dần cho người dùng của…